NÜFUS ve YÜZÖLÇÜM

İlçemizin yüzölçümünün 304 km2’lik önemli bir kısmı düz arazi üzerine kurulmuştur. İlçemize bağlı köylerimizde yer yer engebeli arazi yapısı mevcuttur. İlçemiz doğuda Tarsus ilçesi, batıda Yenişehir ilçesi, Kuzeyde Toroslar ilçesi, güneyde Akdeniz ile çevrilidir. 

İlçemizin nüfusu 2022 yılı resmi kayıtlarına göre 255.946'tir. Ancak; kent merkezi konumunda olması sebebiyle gündüz nüfusu 600.000'i geçmektedir.