MÜKELLEF REHBERİ

EMLAK BEYANNAMESİ VERMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER
1) Tapu fotokopisi
2) Kimlik fotokopisi
Şirket ise;
1) Vergi levhası
2) Şirket kaşesi
3) Tapu fotokopisi
3) Ortakların kimlik fotokopisi
 
ÇEVRE TEMİZLİK BEYANNAMESİ VERMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER
Şahıslarda;
- Vergi levhası
- Maliye yoklaması
- Mülk ise tapu fotokopisi, kira ise kira kontratı
- Kimlik fotokopisi
Şirketler;
- Vergi levhası
- Maliye yoklaması
- Şirket ana sözleşmesi
- Mülk ise tapu fotokopisi, kira ise kira kontratı
- Ortakların kimlik fotokopisi
 
İMAR DURUM BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER
I-) Dilekçe (Mal sahibi ya da vekâlet belgesi ile vekili imzalı)
2-) Güncel Tapu Fotokopisi
3-) Lisanslı Haritacıdan alınmış en fazla I yıllık Aplikasyon Belgesi
4-) Kadastro Müdürlüğünden Harita Plan Örneği
 
İMAR PLAN TADİLATI BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER
I-) Dilekçe (Mal Sahibi ya da Vekâlet Belgesi ile Vekili İmzalı)
2-) Güncel Tapu Fotokopisi
3-) Kadastro Müdürlüğünden Harita Plan Örneği
4-) Lisanslı Haritacıdan Alınmış En Fazla I Yıllık Aplikasyon Belgesi
5-) Yetkili Şehir Plancısı Tarafından Hazırlanmış, Oda Vizesi Yapılmış Bilgi
Paftası (3 Adet), Tadilat Paftası (6 Adet) ve Plan Açıklama Raporu (6 Adet)
6-) Plan Müelliflerine Ait Sicil Durum Belgesi
7-) Ücret ( Meclis Kararı ile Belirlenen Miktar)
 
 
NUMARATAJ BELGESİ ALMAK içiN GEREKLİ BELGELER
1) Elektrik Makbuzu 
2) Su Makbuzu 
3) Tapu Kayıtları
 
RUHSAT BAŞVURUSUNDA ARANACAK BELGELER 
1) Başvuru dilekçesi (tapu sahibi ve ya müteahhit tarafından)
2) Numarataj (adres tesbiti)
3) Güncel tapu kaydı(l aydan eski olmayacak)
4) İmar Durumu (1 seneden eski olmayacak)
5) Çap ve Aplikasyon
6) Vaziyet Planı(Yapı aplikasyon projesi) (imar uyg. şefliğinden, harita şefliğinden ve imar müdüründen onaylı)
7) Harita Müh. Taahütnamesi (KAŞE+İMZA)
   a) İmza sirküleri
   b) 2020 büro tescil belgesi
   c) Kırmızı Kot belgesi
8) Mimari Projeler ( 6 takım oda vizesiz,Yap.Den.onayIı)
   a) Taahütname (KAŞE+İMZA)
   b) İmza sirküleri
   c) 2020 büro tescil belgesi
9) Statik Projeler ( 5 takım,oda vizesiz,Yap.Den.onayIı)
   a) Taahütname(KAŞE+İMZA)
   b) İmza sirküleri
   c) 2020 büro tescil belgesi
   d) Dış cephe iskele projesi ve hesapları
10) Sıhhi Tesisat Projesi (5 tk oda vizesiz,YD onaylı) (Meşki onaylı) 
   a) Yangın tesisat projesi
   b) Asansör uygulama projesi
   c) Enerji kimlik belgesi ön hesap sonuç raporu
   d) Taahütname(KAŞE+İMZA)
   e) İmza sirküleri
   f) 2020 büro tescil belgesi
11) MESKİ su ve kanalizasyon durum belgesi (bld.tarafından yazılacak)
12) Elektrik projeleri (5 tk oda vizesiz,YD onaylı) (Tedaş Telekom onaylı)
   a) Taahütname(KAŞE+İMZA)
   b) İmza sirküleri
   c) 2020 büro tescil belgesi
13) Jeolojik etüd raporu (oda vizesiz)(yapı denetim onaylı)(belediye onaylı) 
   a) Taahütname(KAŞE+İMZA) 
   b) İmza sirküleri
   c) 2020 büro tescil belgesi
14) Jeofizik etüd raporu (oda vizesiz) (yapı denetim onaylı)(belediye onaylı) 
   a) Taahütname(KAŞE+İMZA)
   b) İmza sirküleri
   c) 2020 büro tescil belgesi
15) Peyzaj projesi 
   a) Taahütname(KAŞE+İMZA) 
   b) İmza sirküleri 
   c) 2020 büro tescil belgesi
16) YiBF (Yapıya ilişkin Bilgi Formu)
17) Yapı Denetim Kuruluşu izin Belgesi
18) Yapı Denetim Hizmet Sözleşmesi(Her sayfası imzalı olacak)
19) Yapı Denetim Kuruluşu Taahütnamesi
20) Yapı Denetim hizmet bedeli dekontu
21) Yapı Denetim Denetçi belgeleri
22) Proje Kontrol Formu +ErişiIebiIirIik kontrol formu
23) Müteahhit ticaret odası kaydı
24) Müteahhit Vergi levhası fotokopisi
25) Müteahhit taahhütnamesi (KAŞE+İMZA)
26) Noter onaylı inşaat sözleşmesi
27) Şantiye Şefi sözleşmesi 
   a) Taahütname(KAŞE+İMZA) 
   b) İmza sirküleri 
   c) İkametgah
28) İmar durumu inşaata dönüştürülecek.(imar uygulama servisince)
29) Ruhsat ve otopark harçlarının vezneye ödenmesi
30) Toprak hafriyat belgesi (Büyükşehir onaylı)
30) Akustik rapor(İnş.aln.2000 m2 den ,kat adedi bodrum hariç 4 den fazla yapılarda)
31) Geoteknik rapor
 
NOTLAR
- Müteahhit aynı zamanda şantiye şefi ise ayrıca şantiye şefi sözleşmesi istenmez.
- Müteahhit ile( mal sahibi yerine), yapı denetim firması sözleşme yapamaz. 3 Mal sahibi kendi müteahhitliğini yapacaksa vergi numarasını belediyeye bildirecek
- İlk kez Akdeniz bld.ne iş yapan mühendis,mimar ve müteahhitler belediyeye kayıt yaptıracak.
- Şantiye şefi üzerinde farklı parsellerde 5 adetten, 30000 m2 den fazla iş olmayacak
 
YAPI KULLANMA İZNİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER
1) Başvuru Dilekçe
2) İnşaat ruhsatı
3) Kat ittifak listesi(Tapular)
4) Fenni Mesüllük veya Yapı Taahhütnamesi 
5) En az 3 cepheden 13 x 15 Ebadında Fotoğraf 
6) Yapı Sahibinin TC No: 
7) Müteahhidin TC No: 
8) Enerji Kimlik Belgesi
9) Teknik Rapor
10) Hakediş
11) İş Bitirme Tutanağı 12) SGK Yazı (İlişiksizlik Belgesi)
13) Asansör Raporu
 

EVLENME İŞLEMLERİ

Nikah İçin Gereken Evraklar;
1-Aile Hekimliğinden Resimli Sağlık Raporu (Sağlık Ocağı)
2-Nüfus Cüzdanının önlü arkalı fotokopisi (Bekar yazılı olacak)
3- 4 adet yeni çekilmiş fotograf (Biometrik olmasın)
4- Evlenme Cüzdanı ücreti (705.00.-TL)
 
---17 yaşını dolduranlar anne baba rızası -16 yaşını dolduranlar mahkeme kararı gerekmektedir.
 
---Kadında boşanma veya eş ölümü durumunda vukuatlı nüfus kayıt örneği alınacaktır. Bu durumlarda boşanma ya da eşi ölen kadında durumun nüfusa bildirilmesinden itibaren 300 gün iddet müddet (Evlenme Yasağı süresini dolması aksi halde ise süresi dolmadan evlenme isteyenler aile Mahkemesi iddet müddetinin kaldırılıp kesinleşmiş kararının aslını getirmesi gerekmektedir.
 
---65 Yaş ve üzeri olanlar Devlet Hastanesinden evlilik için Heyet Raporu alması gerekmektedir. Akıl sağlığı yerinde olmayanlar içinde sağlık kurulundan evlenebilir raporu alınması zorunludur. 
 
NOT: Çiftlerin ikametgah adresleri Akdeniz ilçesi sınırları dışında ise muhtarlıktan veya e-devletten yerleşim yeri belgesi alınması zorunludur.
 
16 Yaşını Doldurmuş Olanlar;
1-Aile Mahkemesi izin belgesi
2-Noter tasdikli anne-baba muvafakatı (Anne Baba yoksa vasi yada vesayet makamı muvafakatı)
3- vukuatlı Nüfus kayıt örneği
4- Anne ve Babaya ait kimlik fotokopisi
17 Yaşını Doldurmuş Olanlar;
1-Noter tasdikli anne- baba muvafakatı ( anne baba yoksa vasi yada vesayet makamı)
2-Anne Babaya ait kimlik fotokopileri
3- Vukuatlı Nüfus örneği.
 
Yabancı Uyruklu Kişiler;
 
1-Doğum Belgesi çok dilli belge
2-Evlenme Ehliyet Belgesi.
3-Pasaport.
4-Apostil Mühürlü Evlenme Ehliyet Belgesi olursa tercümen ve noter tasdikli olması yeterlidir. Evlenme Ehliyet Belgesi ve doğum belgesi yetkili makamlarca tercüme edilip onaylanacak (Konsolosluk ve Dış İşleri Bakanlığı). Almanya olursa çok dil belgesi ve doğum belgesi Formil (A) belgesi olacak
 
Eşlerden biri T.C. Vatandaşı ise resmi olarak ikamet ettiği Belediyeye müracaat edebilir
Yabancı uyruklu kişinin konsolosluğu İstanbul’da ise Bekar olduğuna dair bekarlık belgesinin( evlenme ehliyet belgesi) İstanbul Valiliği Hukuk işleri müdürlüğü tarafından onaylı olması, Konsolosluk Ankara’da ise; Dış işleri      tarafından onaylı olması gerekmektedir.
Evlenme Ehliyet Belgesi ve doğum belgesi vatandaşı olduğu ülkeden alınacaksa; O ülkedeki Türkiye  Büyük Elçiliğine onaylatılmalıdır.
Bazı ülkelerin anlaşma gereği Apostile olarak verdiyi bekarlık ve doğum belgeleri. Türkçe tercümeleri yapılık Noter tarafından  onaylatılmış olmalıdır
Çok dilli olarak hazırlanan bekarlık ve doğum belgelerinin ayrıca onaylatılmasına gerek yoktur.
Pasaport vize sürelerinin geçmemiş olması,geçmiş olanların Emniyet Müdürlüğünden İkamet teskeresi almaları gerekmektedir. Pasaport süre izinleri geçenler ve ikamet tezkeresi olmayan kişilerin müracatları kabul edilmez.
Pasaportların Noterden onaylı Türkçe Tercümelerinin yapılmış olmaları gerekmektedir.
 
Suriye Vatandaşı Olanlar İçin Gereken Evraklar;
 
1-Aile Hekimliğinden Resimli Sağlık Raporu (Sağlık Ocağı)
 2-Nüfus Cüzdanının önlü arkalı fotokopisi (Bekar yazılı olacak)
 3- 4 adet yeni çekilmiş fotograf (Biometrik olmasın)
NOT: Göç İdaresinde kayıtlı ise; Evlenme Ehliye Belgesi alınacak. Göç İdaresinden geçici kimliğin onaylanması gerekmektedir. Şehir dışından gelenler için yol izin belgesi gerekmektedir.
 
 
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
1- Çiftlerin birlikte müracaat etmeleri zorunludur, biri gelemiyorsa noter tasdikli vekalet verilmelidir.
2- Eksik evraklı müracaat kabul edilmez. Evrakların ilgili kurumdan alındıktan sonraki geçerlilik süresi 6 aydır.
3- Evlenmeden önceki soyadını kullanmak isteyen kadınların bu durumu müracaat esnasında bildirmeleri gerekmektedir.
4- Mal ayrılığı talebinin olması durumunda; Noterden yaptırılacak olan mal ayrılığı sözleşmesi gerekmektedir.
5- Yabancı uyruklu kişiler bizzat Evlendirme Memurluğumuzdan bilgi almalıdır.
6- Yasa gereği müracaat tarihinde evlenme işlemi yapılamaz.                              .