KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜSIRAÇ ÇALIK
Kültür ve Sosyal İşler Müdürü

E-Posta: kultursosyal@akdeniz.bel.tr
Telefon: (0324) 503 06 42

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Çalışma Konuları:

 

 • Halk Sağlığını Koruma İşlevleri:
 1. Halk Polikliniğini kurmak, kurdurmak ve işletmek,
 2. Tıbbi Tahlil Hizmetleri üretmek,
 3. Ayakta tedavi hizmetleri vermek,
 4. Psikolojik danışma hizmetleri vermek,
 5. Genel sağlık, gıda ve beslenme konularında eğitim çalışmaları düzenlemek,
 6. Diş tedavi hizmetleri vermek,
 7. Yataklı tedavi kuruluşları kurmak yada kurdurmak,

 

 • Çevre Sorunlarına İlişkin İşlevleri:
 1. Hava kirlenmesinin önlenmesi için eğitim çalışmaları yapmak,
 2. Çevre ve gürültü kirliliği sorunlarının çözümü için projeler üretmek, hayata geçirmek,
 3. Sosyal yönden konutlara ilişkin sorunları çözümlemek,
 4. İlçemizdeki halka rahatsızlık veren kemiricilerle mücadele konusunda eğitim vermek,

 

 • İşyeri Hekimliği:
 1. Çalışan personel ve ailesi için sağlık taraması,
 2. Çalışan personel ve ailesi için koruyucu sağlık çalışmaları,
 3. Çalışan personelin ve ailesinin ayakta tedavi hizmetlerini yapmak,
 4. Personelin sağlık bilgilerini arşivlemek,
 5. Sağlık izni vermek,
 6. Sağlık giderlerinin tahakkuklarını yapmak,

 

 

 

 • Kültür Hizmetleri:
  1. İlçe halkına, özgür okuma zevk ve alışkanlığını kazandırmak için, belde kitaplıkları, okuma salonları ve mahalle evlerinde kitaplıklar ile gezici kitaplıklar oluşturmak,
  2. Kitap fuarı düzenlemek,
  3. Kitap toplamak ve ilçe halkına, öğrencilere dağıtmak,
  4. Folklor ekibi oluşturmak/gösteri yapmak,
  5. Folklar festivalleri düzenlemek,
  6. Orkestra kurmak/konser vermek,
  7. Belediye tiyatrosu kurmak ve çalışmaları yapmak,
  8. Müzik, karikatür gibi güzel sanatları desteklemek,
  9. Kurslar düzenlemek, bunların sergilenmesini sağlamak,
  10. Festivaller ve şenlikler düzenlemek,
  11. Tarihi eserleri, doğal zenginlikleri korumak, geliştirmek, tanıtmak, gibi kültürel ve turizm içerikli çalışma programları çerçevesindeki işlevleri yapmak

 

 • Sosyal Hizmetler:
 1. Psikolojik danışma hizmetleri vermek,
 2. İlaç toplamak,
 3. Halk sağlığı eğitimi yapmak,
 4. Ana ve baba okulu açmak,
 5. İlçe halkının ekonomik bağımsızlığına katkıda bulunmak amacıyla ev ekonomisi amaçlı el işi ürünleri için satış sergileri düzenlemek,
 6. Okuma-yazma kursları açmak,
 7. İlköğretim öğrencileri ve kamu yararına çalışma yapan dernekler için çevre gezileri düzenlemek ve etkinlikler yapmak,
 8. Temizlik kampanyası açmak,
 9. Belediye çalışmaları ile ilgili olarak halkla ilişkiler ve tanıtım çalışmalarında bulunmak,
 10. İnsanlarımızın işsizlikten kaynaklanan psikolojik ve sağlık sorunlarını giderme de yardımcı olacak faaliyetlerde bulunmak,
 11. Çalışan insanlarımızın mesleki becerilerini geliştirmek,
 12. Çocuk yetiştirme yöntemleri konusunda eğitim vermek,
 13. Belediyenin halk nezdindeki imaj ve saygınlığının saptanması için anket yapmak,
 14. Tüketiciyi bilinçlendirme toplantıları çalışmaları yapmak,
 15. Yaşlıların sorunlarıyla ilgilenmek,
 16. İşsizlere iş bulmaları konusunda yardımcı olmak,
 17. El sanatları, beceri kazandırma, meslek öğretmeye ilişkin kurslar düzenlemek,
 18. Mahalle kültür merkez binaları oluşturmak ve bu kültür merkezlerinde: Çocuklar, gençler ve yaşlılar için sanatsal, sosyal, kültürel ve eğitimsel etkinlikler gerçekleştirmek,
 19. Yoksul ve muhtaç ailelere gıda yardımı yapmak,
 20. İlçedeki eğitim kurumlarına, olanaklar ölçüsünde kırtasiye, eğitim araç-gereç, yapım-boya malzemeleri gibi yardım ve katkıda bulunmak,
 21. İhtiyacı olan ilköğretim çağındaki çocuklara süt dağıtmak,
 22. İhtiyacı olan öğrencilere okul kurslarına yönelik eğitim ve öğretim kursu vermek,
 23. Sosyal birlik ve bütünlüğü sağlayıcı çağımıza uygun gelenek ve göreneklerimizi yaşatmak,
 24. İlimizde düzenlenen ya da ilimize gelen sağlık, sosyal kültürel içerikli işlevlere destek sağlamak,
 25. İlçe halkının çağdaş uygar bir yapıya kavuşması için, olanaklar zorlanarak, birçok sosyal işlevleri hayata geçirmek,
 26. Kimsesiz çocuklar için merkez kurmak; yaşlılar evi, düşkünler evi kurma; çocukları korumak, gözetmek; fakirlere, öksüzlere yardım etmek
 27. İlçe sağlığını koruma çerçevesinde:
  1. Bulaşıcı hastalıkları önlemek,
  2. İşyerleri ve çalışanları kontrol etmek.