BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜH. BÜLENT SUN
Bilgi İşlem Müdürü

E-Posta: bilgiislem@akdeniz.bel.tr
Telefon: (0324) 336 65 83 / 126

VİZYON

Bilgi teknolojileri çerçevesinde, tüm yönetim ve personelin her yerden ve her zaman dijital iletişim araçlarını kullanarak elektronik ortamda, bilgiye erişimini, kaliteli ve güvenli bir hizmet ulaşmasına olanak sağlamak.

MİSYON

Belediye hizmetlerini etkin ve verimli kılabilmek amacıyla sistem otomasyonunu kurmak ve gelişen teknolojiyi takip ederek bilgisayar ağını tüm birimlere yaymak, Veri tabanı sistemlerinin kurulması, yönetilmesi, performans ayarlarının yapılması ile yazılım, donanım ve program ihtiyaçlarını temin etmek ve güncellemek.

Hizmet sunumunda kaliteyi ve verimi arttırmak amacıyla yürütülen faaliyetlerimiz ana hatları ile şunlardır ;

 • Bilgisayarların kurulum ve sağlıklı çalışmaları için ortam hazırlamak.
 • Bilgisayar ağının sağlıklı ve her türlü tehlikeden korunmuş biçimde düzenlenerek hizmete sunulması,
 • Kurum iş ve işlemlerde yazılımlar aracılığıyla ve teknolojik aygıtlardan yararlanarak olabildiğince verimli hizmet sunumu,
 • Arızalı cihaz ve ağ birimlerine ilk müdahaleyi yapacak teknik desteği sağlamak,
 •  Birimlere gerekli olduğunda konumuzla ilgili teknik ve idari destek sağlamak,
 • Teknoloji ve uygulamada örnek birim olarak gerek belediye yönetimi ve gerek birimler arasında ilkleri uygulamak,
 • Belediye işleyişi ile karar verme mekanizmalarına şeffaflık ve hız kazandırmak,
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde olmak, yerli ve yabancı kaynaklardan günceli takip etmek.
 • Siber güvenlik ağının Belediyemiz birimlerinin tümünde yaygın ve etkin kullanmak.

Bilgi İşlem birimi diğer tüm  birimler ile ilişkili olup hizmet bazında değerlendirildiğinde, her bir birimin hizmet kaleminde yer almaktadır.

Müdürlüğümüz  lokasyon itibariyle belediyemizin İT oluşturulmasında ana unsurdur. Katılımcı planlama yaklaşımı ile, yerel düzeyde  kurum otoriteleri ,birimler, araştırma - geliştirme gibi tüm iç paydaşları bir araya getirerek BİT nin etkin kullanılmasına olanak sağlamaktadır.

İlke ve Değerler             

  Sürekli Gelişim ve Sürekli Değişim:  Sürekli değişen ve gelişen bilgi teknolojileri yakından takip edilir.

 Paydaş Odaklı Çalışma: Müdürlüğümüz , personel, ve yönetimin istekleri doğrultusunda planlama yaparak,  hizmet ve yazılımlar geliştirir ve sunar.

 Kurumsallaşma: Verilen hizmetlerin ve geliştirilen yazılımların sürekliliğini sağlamak.

 Belediye'nin tüm süreçlerinin en verimli biçimde çalışması ve bütünlüğün sağlanması için gerekli standartları uygulamak

Toplam Kalite: Başkanlığımız; verilen tüm hizmetlerde ve geliştirilen tüm yazılımlarda kaliteyi önemser.          

İşbirliği, Dayanışma ve Paylaşma            

 • Bilişim projelerinin üretilmesinde, hizmetlerin sunulmasında ve geliştirilmesinde birimimiz çalışanları, kurum çalışanları ve yöneticilerle işbirliği, dayanışma ve paylaşma anlayışı içerisinde hareket eder.
 • IT hizmetlerine yetkisi ölçüsünde herkesin, her zaman ve her yerden sürekli erişebilmesini sağlar.
 • Ortak kaynakların kullanıcılar arasında paylaşılmasında, güvenlik senaryoları oluşturmak ve uygulamak.

Uygun maliyet: Belediyemizin ihtiyaç duyduğu donanım ve yazılım için her bir sürecin uygun maliyetle yürütülmesini sağlamak.

İK ve Takım Bilinci: Müdürlüğümüz Profesyonel teknik kadroya sahip olup takım ruhuyla hareket etmeyi ilke edinmiştir.

Önceden önlem alma: Sağlanan BT hizmetlerinin en verimli olması için gerekli önlemleri önceden almak.