BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜZAHİR ECER
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü

E-Posta: basinyayin@akdeniz.bel.tr
Telefon: (0324) 336 65 83 / 111

 1. Belediyemiz faaliyet ve hizmetlerinin kamuoyuna duyurulması ile kamuoyundan yansıyan şikâyet ve görüşlerin tespit, takip ve değerlendirmeleri çalışmalarını yapmak,
 2. Başkanlığımızın faaliyetleri ile ilgili basın bildiri ve bültenleri hazırlamak, konuyla ilgili fotoğraf ve görüntüleri medya organlarına dağıtmak,
 3. Kitle iletişim araçlarında yer alan, Belediyemiz hizmet ve faaliyetlerini ilgilendiren konulardaki haberlerin takibini ve tespitini yapmak
 4. Basın yayın kuruluşlarının hizmet ve faaliyetlerle ilgili bilgi taleplerini temin etmek,
 5. Başkanlık emirleri doğrultusunda gerektiği zamanlarda basın toplantıları düzenlemek, Belediye Başkanlığı’nca basına verilecek brifing ve toplantıların organizasyonunu yapmak,
 6. Belediyemiz hizmetleri konusunda kamuoyunu aydınlatmak amacıyla tanıtıcı yayınlar yapmak,
 7. Basın-Yayın mensuplarının kamuoyunda etkinliği olan kişi ve kuruluşların Belediyemizle iyi ilişkilerinin geliştirilmesine ve muhafaza edilmesine yönelik çalışmalar yapmak, karşılıklı ziyaretlerde ve görüş alış verişinde bulunmak,
 8. İlçedeki muhtarlıkları ziyaret etmek, bölge sakinlerinin dilek ve isteklerini yerinde tespit etmek, bir değerlendirmeye tabi tutarak ilgili birimlere ulaştırmak,
 9. Vatandaşların basın yayın organlarında yer alan şikâyet, görüş ve önerilerini ilgili birimlere iletmek ve hassasiyetle takip etmek,
 10. İlçe sakinlerinin ihtiyaçlarını ve hizmetlerimiz ile ilgili görüşlerini tespit etmek üzere anket ve benzeri çalışmaları yapmak ve yaptırmak,
 11. Müdürlük yazışmalarını, büro hizmetlerini ve personelin özlük hakları ile ilgili çalışmaları yürütmek,
 12. Basın yayın organlarına ve mensuplarına ait isim ve adres listelerini düzenlemek, değişiklikleri takip etmek,
 13. Belediye ile ilgili olarak basın yayın organlarında yer alan haberleri kupür, resim, slâyt, kaset ve bilgisayar ortamında temin ederek cins ve konularına göre sınıflandırmak ve arşivlemek,
 14. Belediye birimlerinin hizmet ve faaliyetlerini video kaydı ve fotoğraflarla tespit etmek ve arşivlemesini yapmak,
 15. Çalışma verimini arttırmak amacıyla kanunları, idari ve genel yargı kararlarını ve bunlarla ilgili yayınları satın almak, abone olmak, bunlardan personelin yararlanmasını sağlamak,
 16. Müdürlüğün çalışmalarını mevzuat esaslarına göre düzenlemek amacıyla çalışma programı hazırlamak, başkanlığın onayına sunmak,
 17. Hizmetlerin yürütülmesi ile ilgili son gelişmeleri takip ederek tedbirler almak, gerekli malzeme ve cihazları temin etmek.