ARŞİV MÜDÜRLÜĞÜ

NUSRET ÖZDEMİR
Arşiv Müdürü

E-Posta: arsivmudurlugu@akdeniz.bel.tr
Telefon: (0324) 336 65 83

Arşiv Müdürlüğü’nün Çalışma Konuları:

 1. Arşiv mevzuatını ve değişiklikleri takip edip kuruma adaptasyonunu sağlamak.
 2. Belirli bir süre saklanacak arşivlik malzeme için Müdürlükler içinde “Birim Arşivi” kurulmasını sağlamak.
 3. Müdürlüklerin birim arşivlerinin düzenlenmesi çalışmalarını koordine etmek ve bu konuda danışmanlık hizmeti vermek, sonuçları değerlendirmek.
 4. Birim arşivlerinden kurum arşivine evrak intikalinin gerçekleşmesini takip ve kontrol etmek.
 5. Kurum arşivini kurmak ve idare etmek.
 6. Müdürlüklerdeki Birim Arşivi ve Kurum Arşivlerinin elektronik ortamda değerlendirilmesi için projeler üretmek.
 7. Kurum Arşivine gelen malzemelerden muhafazasına lüzum kalmayanların ayıklanması için komisyon oluşturmak ve imha işlemlerini yürütmek.
 8. Ayıklama ve İmha İşlemleri neticesinde, Kurum arşivinde saklanmak üzere kalan malzemeleri mevzuata göre tasnif etmek ve hizmete sunmak.
 9. Arşiv Müdürlüğü kurum arşivi bünyesindeki arşiv malzemelerini arşiv mevzuatında belirtildiği şekilde, her türlü zarar ve zararlılardan korumak.
 10. Akdeniz Belediyesi bünyesinde üretilen evrakların arşivlenmesi sırasında uygulanacak tekniklerin standardizasyonu için proje üretmek.
 11. Akdeniz Belediyesi arşivlerini düzenleme çalışmalarında elde edilen verilerin bilgisayar ortamına aktarılması ve değerlendirilmesi işlemlerini koordine etmek, çıkan sonuçları değerlendirmek.
 12. Ayıklama ve İmha Komisyonun tereddüt ettiği konularda Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nden Başkanlık kanalıyla görüş talep etmek.
 13. Akdeniz Belediyesi Başkanlık Makamınca verilecek diğer benzer görevleri ifa etmek.