AKDENİZ BELEDİYESİ’NDE İMAR BARIŞI HAREKETLİLİĞİ  
AKDENİZ BELEDİYESİ’NDE
İMAR BARIŞI VE VERGİ YAPILANDIRMA HAREKETLİLİĞİ

* Akdeniz Belediyesi, imar barışı ve vergi yapılandırması başvurularındaki yığılmaları önlemek amacıyla,  merkez binada yeni hizmet bölümleri oluşturup, gelen vatandaşlara yardımcı olmak için personel görevlendirdi.

İmara aykırı konutların imar ve iskân sorununu çözmek amacını taşıyan “İmar Barışı” uygulaması, 8 Haziran 2018 tarihi itibariyle Türkiye genelinde başladı. Akdeniz Belediyesi, hem İmar Barışı kapsamında verilecek olan Yapı Kayıt Belgesi için yapılan başvurular, hem de vergi yapılandırması için gelen vatandaşlar nedeniyle oluşacak yoğunluğa karşı tedbir almak amacıyla yeni hizmet bölümleri açarak buralara personel görevlendirdi.

Akdeniz Belediyesi merkez hizmet binasında, İmar Barışı nedeniyle, özellikle evleri ve arsalarının rayiç bedelini gösterir resmi belge ve evrakları temin etmek üzere gelen vatandaşların başvuruları nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Belediye personeli tarafından, başvuran vatandaşlara, imar barışından faydalanmak için izleyecekleri yol tek tek anlatılıyor.

Başvuru için gereken evrakları verilen vatandaşlara, ardından bu evrakları nasıl dolduracakları tarif ediliyor, sonrasında ise e-devlet sistemi üzerinden izlemeleri gereken yol örnek üzerinden net bir şekilde izah ediliyor. Hizmetten ve yakın ilgiden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, Akdeniz Belediyesi’ne teşekkürlerini dile getiriyor.

Vergi yapılandırması, yoğunluğun diğer bir nedeni

Maliye Bakanlığınca bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasını sağlayan 7143 Sayılı Kanun’un getirdiği düzenlemeler nedeniyle de Akdeniz Belediyesi’nde ayrıca bir yoğunluk yaşanıyor. Belediyeye gelen vatandaşların bir kısmı, vergi yapılandırması kapsamında tüm borçlarını öderken, kimisi ise borcunu yapılandırıp taksitli ödeme seçeneğini tercih ediyor. Gerek imar barışı, gerekse vergi ve borç yapılandırması nedeniyle, Akdeniz Belediyesi Çözüm Masası’nda yaşanan yoğunluğun önüne geçebilmek adına, bina girişinde kurulan masalarla ayrı bir bölüm daha oluşturuldu ve burada personel görevlendirildi. Bu masalarda özellikle vergi yapılandırması için gelen vatandaşlara belediye personelince hizmet veriliyor, yol gösterilip iş ve işlemlerinde yardımcı olunuyor.

İmar Barışı’nın Amacı, Kapsamı ve Sağladığı Avantajlar; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın; http://webdosya.csb.gov.tr/db/imarbarisi/icerikler/brosur-20180603111057.pdf adresinde yer alan dosyada şöyle anlatılıyor; “İmar mevzuatına veya ruhsata aykırı yapılara verilecek yapı kayıt belgesiyle, vatandaşların imar sorunlarının çözülmesi amaçlanıyor. Hedef, vatandaşların devletle ihtilaflı durumunu çözmek, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınmasını sağlayıp bu yapılara yasallık kazandırmak.

İmar Kanununa göre alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen para cezaları iptal edilecek. Yapı kayıt belgesi kapsamına alınan konutlara elektrik ve su bağlanabilecek, kat mülkiyetine geçiş mümkün olacak, aleyhte açılmış dava, verilmiş yıkım veya para cezası varsa bunlar düşecek. Yapı Kayıt Belgesi alan binalar için yıkılma endişesi son bulacak. Ancak depremsellik açısından yapılarda alınması gereken her türlü tedbiri yapı malikleri alacak. 8 Haziran 2018 tarihinde başlayan imar affı başvuruları, 31 Ekim 2018’de sona erecek.”HABERİN VİDEOSU