BİNLERCE LİRA BELEDİYENİN KASASINDA KALDI!  

AKDENİZBELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ALIM İŞİ İHALESİ SONUÇLANDI

BİNLERCELİRA BELEDİYENİN KASASINDA KALDI!

Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün hizmetalım işi ihalesi sonuçlandı. Yapılan hizmet alım ihalesi ile daha önce yapılanihale; personel özlük hakları ve araç-gereç maliyetleri açısından karşılaştırıldığında,daha düşük bir bedel ve daha iyi verimlilikte temin edilmiş oldu. Bu sayede binlercelira belediyenin kasasında kaldı.

Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün HizmetAlım İşi ile ilgili ihalesi 5 milyon 630 bin 318 TL bir bedelle sonuçlandı. AkdenizBelediyesi ile yüklenici firma arasında imzalanan 2017/384122 İhale KayıtNumaralı ihalenin sözleşme süresi ise, 20 Ekim 2017 ila 30 Eylül 2018 tarihleriarasındaki tarihleri kapsıyor. Öte yandan, 20 Ekim 2017 tarihinde sonuçlanan ihaleile geçen yıl içinde yapılan ve 1 Kasım 2016 ila 30 Eylül 2017 tarihleriarasındaki 12 aylık süreyi kapsayan Fen İşleri Müdürlüğü hizmet alım işi ihalesikarşılaştırıldığında, Akdeniz Belediyesi binlerce liralık bir kazanç elde etmişoldu.

BaşkanPamuk: “Aynı hizmeti, daha uygun şartlarda temin ettik”

Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, sonuçlananfen işleri hizmet alım işi ihalesi hakkında yaptığı kısa değerlendirmede, “Yaptığımızihalelerde kamu yararı, olmazsa olmaz vazgeçilmez ilkemizdir. Bu ilkemizsonucunda, Fen İşleri Müdürlüğümüzün hizmet alım ihalesi, daha önce yapılan,yaklaşık aynı koşullarda gerçekleşen hizmet işi alım ihalesi ilekarşılaştırıldığında, binlerce lira tutarında bir para belediyemizin kasasındakalmıştır. Vatandaş odaklı yerel yönetim anlayışı ile belediyemiz kasasındakalan bu parayı, yine Akdeniz ilçesi ve ilçemiz sakinlerinin yararına hizmetvermek, projeler üretmek için kullanacağız” dedi.

BaşkanPamuk: “Belediyenin bütçesi, vatandaşlarımızın bize emanetidir”

Akdeniz Belediyesi olarak gereksiz giderleri kısıpelde edilen bütçeyi de ilçe yararına yatırımlarda kullandıklarını kaydedenBaşkan Pamuk, “Belediyenin bütçesi ve kaynakları, halkımızın bize emanetidir.Amacımız, Mersin ve Akdeniz’de, hizmet ve proje odaklı bir yönetim anlayışınıhâkim kılmaktır. Bu noktadaki hassasiyetimizi sürdüreceğiz. Bütçemizi, Akdenizilçesi ve sakinlerinin yararına ve en verimli şekilde kullanmaya devam edeceğiz.Belediyemiz yararına sonuçlanan Fen İşleri Müdürlüğü hizmet alım ihalesinin hayırlıolmasını diliyor, mesai arkadaşlarıma ve bütün çalışanlarımıza teşekkürediyorum” diye konuştu.

 HABERİN VİDEOSU