Akdeniz Belediyesi uyuşturucuya savaş açtı  

Madde bağımlılığı konulu ilktoplantı Mersin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yapıldı            

 

Akdeniz Belediyesi uyuşturucuyasavaş açtı

 

Akdeniz Belediyesi, maddebağımlılığına karşı öğrenci velilerinin dikkatini çekmek, okulların çevresindeuyuşturucu madde satışına karşı öğrencileri, velileri ve çevre esnafını bilinçlendirmekamacıyla yeni bir çalışma başlattı. Belediye ve Milli Eğitim Müdürlüğüyetkililerinin mahalle muhtarlarına projenin detaylarını anlatmasının ardından,öğrenci velilerine yönelik ilk uygulama Mersin Mesleki ve Teknik AnadoluLisesinde gerçekleştirildi.

 

Akdeniz Belediyesi, maddebağımlılığına karşı özellikle öğrenci velilerinin dikkatini çekmek, okullarınçevresinde yoğunlaşan uyuşturucu madde satışına karşı öğrencileri, velileri veçevre esnafını bilinçlendirmek amacıyla yeni bir çalışma başlattı. AkdenizBelediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, Ülke genelinde ilgili kamukurumlarının koordinasyonuyla yapılan Uyuşturucuyla Mücadele Eylem Planlarınakatkı amacıyla, ilk olarak Akdeniz İlçesine bağlı mahalle muhtarlarıyla biraraya geldiler. Belediye konferans salonunda düzenlenen bilgilendirmetoplantısında söz alan Akdeniz Belediye Başkan Yardımcısı Cezmi Türk Göçer, projeninana hatlarını muhtarlarla paylaştı.

 

"Madde bağımlılığı tümtopluma zarar verir hale geldi"

 

 İlk etapta pilot bölge olarak belirlenecekbazı mahallelerde, öğrenci velileriyle bir dizi toplantı yapacaklarını ifadeeden Başkan Yardımcısı Cezmi Türk Göçer, "Uyuşturucuya karşı mücadelede ana hedefimiz öğrencilerimiziuyuşturucudan uzak tutmak ve bu konuda özellikle velilerle işbirliğini tesisetmektir. Bildiğiniz üzere Sağlık Bakanlığı'nın Başkanlığı ve bizzat SağlıkBakanımızın Koordinatörlüğünde, illerde de Valilerin Başkanlığı veKoordinatörlüğünde madde bağımlılığı konusunda çalışmalar yapıldı, komiteleroluşturuldu, uzmanlardan yararlanıldı ve projeler hazırlandı. Türkiye'de 1930'lu ve 40'lı yıllardauyuşturucu bağımlılığının neredeyse parmakla gösterilecek kadar azdı. Ancakbütün gayret ve çabalara rağmen bugün özellikle büyükşehirlerde bu sorunneredeyse tüm toplumu rahatsız eden bir hal almıştır" dedi.

 

"En etkiliyöntem başlamayı engellemek"

 

Projeçerçevesinde Ulusal Uyuşturucuyla Mücadeleye Katkı toplantılarının ilkiMahmudiye Mahallesinde bulunan Mersin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindegerçekleştirildi. Toplantıya velilerin yanı sıra Akdeniz Belediyesi BaşkanYardımcıları Cezmi Türk Göçer, Muhammet Hilmi Ceylan, Akdeniz İlçe Milli EğitimMüdürü Âdem Şimşek, mahalle muhtarları ile Belediye ve Milli Eğitim Müdürlüğüyetkilileri katıldılar. Uyuşturucu kullanımının toplumun kanayan yarası halinegeldiğine işaret eden Başkan Yardımcısı Cezmi Türk Göçer, madde kullanımınabaşlamadan alınacak önleyici tedbirlerin, en etkili yöntem olduğunu söyledi.Yapılan bilimsel araştırmalar ışığında gençlere yönelik uyuşturucu ile ilgilieğitsel faaliyet yapılmadığını hatırlatan Başkan Yardımcısı Göçer, bu nedenlevelilere yönelik bu toplantıların daha da önemli hale geldiğini sözlerineekledi.

 

İlçeMilli Eğitim Müdürü Âdem Şimşek ile sivil toplum örgütü temsilcilerinin yaptığıaçılış konuşmalarının ardından Akdeniz Toplum Sağlığı Merkezi Psikologu MesutKuştepe ile Akdeniz Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Rehberlik vePsikolojik Danışma Hizmetleri Bölüm Başkanı Hasan Çetin velilere yöneliksunumlarını yaptılar. Bazı velilerin sorularının cevaplanmasının ardındantoplantı sona erdi.HABERİN VİDEOSU